Metre statistics

Work in progress.

(There are many errors in the recognition below, mostly because of metrical errors in the GRETIL text. Most of the obscure metres in the table are not actually present in the texts: a verse in some other metre is getting recognized as such because of errors. Need to go through the texts and clean them up.)

Metre Amaruśataka Bhāravi: Kirātārjunīya Bhallaṭaśataka Bhartṛhari: Śatakatrakya Kālidāsa: Kumārasambhava Kālidāsa: Meghadūta Kālidāsa: Raghuvamśa Māgha: Śiśupālavadha Mahā-subhāṣita-saṅgraha Nīlakaṇṭha Dīkṣita: Kaliviḍambana Rāmodantam
Anuṣṭup (Śloka) [2, 0.86%] [125, 12.02%] [8, 7.77%] [35, 10.80%] [157, 25.61%] [565, 34.51%] [231, 14.04%] [4457, 43.73%] [102, 100.00%] [216, 100.00%]
Śārdūlavikrīḍitam [132, 56.90%] [36, 34.95%] [104, 32.10%] [5, 0.30%] [1221, 11.98%]
Upajāti [132, 12.69%] [2, 1.94%] [14, 4.32%] [187, 30.51%] [463, 28.28%] [62, 3.77%] [490, 4.81%]
Vasantatilakā [14, 6.03%] [24, 2.31%] [24, 23.30%] [34, 10.49%] [4, 0.65%] [46, 2.81%] [88, 5.35%] [728, 7.14%]
Vaṃśastham/Indravaṃśā [4, 1.72%] [214, 20.58%] [3, 0.93%] [84, 13.70%] [74, 4.52%] [145, 8.81%] [197, 1.93%]
Āryā [2, 1.94%] [12, 3.70%] [696, 6.83%]
Rathoddhatā [38, 3.65%] [4, 3.88%] [3, 0.93%] [90, 14.68%] [151, 9.22%] [87, 5.29%] [99, 0.97%]
Śikhariṇī [24, 10.34%] [3, 0.29%] [10, 9.71%] [50, 15.43%] [1, 0.06%] [327, 3.21%]
Viyoginī [62, 5.96%] [2, 0.62%] [44, 7.18%] [97, 5.93%] [79, 4.80%] [91, 0.89%]
Mālinī [4, 1.72%] [13, 1.25%] [11, 3.40%] [6, 0.98%] [13, 0.79%] [72, 4.38%] [209, 2.05%]
indravajrā [20, 1.92%] [1, 0.97%] [1, 0.31%] [30, 4.89%] [104, 6.35%] [21, 1.28%] [149, 1.46%]
Mandākrāntā [8, 3.45%] [2, 1.94%] [8, 2.47%] [111, 100.00%] [7, 0.43%] [3, 0.18%] [163, 1.60%]
Drutavilambitam [4, 1.72%] [33, 3.17%] [7, 6.80%] [5, 1.54%] [64, 3.91%] [69, 4.19%] [106, 1.04%]
Sragdharā [10, 4.31%] [2, 1.94%] [21, 6.48%] [1, 0.06%] [237, 2.33%]
Svāgatā [77, 7.40%] [1, 0.06%] [91, 5.53%] [102, 1.00%]
Puṣpitāgrā [69, 6.63%] [1, 0.31%] [2, 0.33%] [4, 0.24%] [78, 4.74%] [106, 1.04%]
Aupacchandasikam (Vasantamālikā) (Upodgatā) [36, 3.46%] [2, 0.12%] [83, 5.05%] [68, 0.67%]
Praharṣiṇī [50, 4.81%] [8, 0.49%] [76, 4.62%] [42, 0.41%]
Pramitākṣarā [51, 4.90%] [82, 4.98%] [35, 0.34%]
Hariṇī [30, 12.93%] [3, 2.91%] [8, 2.47%] [1, 0.06%] [1, 0.06%] [105, 1.03%]
Udgatā [52, 5.00%] [91, 5.53%] [2, 0.02%]
Gīti [1, 0.97%] [1, 0.31%] [140, 1.37%]
Śālinī [3, 0.29%] [3, 0.93%] [1, 0.06%] [81, 4.92%] [45, 0.44%]
upendravajrā [24, 2.31%] [9, 1.47%] [28, 1.71%] [25, 1.52%] [41, 0.40%]
Mañjubhāṣiṇī [1, 0.06%] [69, 4.19%] [15, 0.15%]
Pṛthvī [1, 0.97%] [5, 1.54%] [1, 0.06%] [72, 0.71%]
Rucirā [1, 0.06%] [68, 4.13%] [9, 0.09%]
Upagīti [53, 0.52%]
unknown [7, 0.43%] [43, 0.42%]
Udgīti [35, 0.34%]
Toṭakam [1, 0.06%] [2, 0.12%] [19, 0.19%]
Āryā (loose schema) [1, 0.10%] [1, 0.31%] [1, 0.06%] [4, 0.24%] [10, 0.10%]
kanyā [16, 0.16%]
dodhaka [2, 0.62%] [1, 0.06%] [8, 0.08%]
Prabhā (Mandākinī) [6, 0.58%] [1, 0.06%]
Bhujaṅgaprayātam [6, 0.06%]
indravaṃśā [5, 0.30%] [1, 0.01%]
ketumatī [5, 0.05%]
Aparavaktrā [1, 0.10%] [4, 0.04%]
Matta-mayūram [1, 0.10%] [1, 0.06%] [2, 0.12%]
vaiśvadevī [1, 0.06%] [3, 0.03%]
vātormī [3, 0.03%]
campakamālā [3, 0.03%]
Kokilalam (Nardaṭakam) [3, 0.03%]
vaṃśapatrapatitam [1, 0.10%] [1, 0.06%] [1, 0.01%]
jaloddhatagati [1, 0.10%] [1, 0.06%] [1, 0.01%]
vidyunmālā [3, 0.03%]
hariṇaplutā [1, 0.06%] [2, 0.12%]
jaladharamālā [1, 0.10%] [1, 0.06%] [1, 0.01%]
paṇava [3, 0.03%]
Nārācam [1, 0.06%] [1, 0.06%]
meghavisphurjita [1, 0.06%] [1, 0.01%]
kalahaṃsaḥ / nandinī [1, 0.06%] [1, 0.01%]
sumukhī [2, 0.02%]
Aśvadhāṭī (Sitastavakaḥ) [2, 0.02%]
Sragviṇī [1, 0.06%] [1, 0.01%]
Pañcacāmaram [2, 0.02%]
śuddhavirāṭ [1, 0.01%]
vasumatī [1, 0.01%]
madalekhā [1, 0.06%]
Madhyakṣāmā (Haṃsaśyenī, Kuṭila, Cūḍāpīḍam) [1, 0.10%]
Āryāgīti [1, 0.06%]
strī [1, 0.01%]
mālatī [1, 0.01%]
Kṣamā (Candrikā, Utpalinī) [1, 0.10%]
manoramā [1, 0.06%]
nārī [1, 0.01%]
madraka [1, 0.01%]
bhramaravilasitā [1, 0.06%]
bhujagaśiśubhṛtā [1, 0.01%]
bhujaṅgavijṛmbhita [1, 0.01%]
paṅkti [1, 0.01%]
śaśivadanā [1, 0.01%]